DLA KLIMATU

Jakie są przyczyny zmian klimatu?

Czy można temu zapobiec?

Jak przystosować się do zmieniających się warunków klimatycznych?

KOMIKS

"W poszukiwaniu zmian klimatu"

Pobierz za darmo

Komiks porusza tematykę zmian klimatu,
a jego fabuła rozgrywa się na terenie Wielkopolski. W publikacji poruszono tematykę niskiej emisji, stepowienia
i anomalii pogodowych.

SPOTY filmowe

Przedstawiamy materiały filmowe, ukazujące m.in. specyfikę wpływu mieszkańców na klimat, zagrożenia z tego wynikające, a także możliwe do podjęcia działania zaradcze. Spoty mają na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców w dziedzinach: klimat, środowisko i energia.

Przewodnik
DLA KLIMATU

Obecnie kluczowe jest niedopuszczenie do przekroczenia krytycznego punktu, po którym dojdzie do nieodwracalnej zmiany klimatu na Ziemi. O tym zadecydują działania, realizowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, a także globalnym. Nie bez znaczenia są także inicjatywy podejmowane przez każdego mieszkańca. W biuletynie przedstawiono mechanizmy zmian klimatu i globalnego ocieplenia, ich przyczyny, konsekwencje oraz działania, które mogą zapobiec najbardziej negatywnym skutkom zmiany klimatu. Edukowanie społeczeństwa w zakresie zmian klimatycznych jest nie tylko ważnym społecznym obowiązkiem, ale także istotnym krokiem w walce o zatrzymanie szybko postępującej degradacji środowiska naturalnego.

Pobierz za darmo

Przedsięwzięcie pn.: "Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zmian klimatu, realizowana na obszarze województwa wielkopolskiego pn. „Świadomi zmian zmieniamy się dla klimatu” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.